Kurumsal markalardan start-up’lara, devlet kurumlarından STK’lara kadar birçok kuruluşa yardımcı oluyoruz.

Stratejik Tasarım

Dijital veya fiziksel ürünler, mekansal deneyimler ya da servis tasarımlarında yenilikçi fikir ve stratejilerin oluşturulmasında başından sonuna kadar birlikte çalışıyoruz. Hedef kitle tanımlamadan iş hedeflerini netleştirmeye, ihtiyaç analizinden değer önerisi yaratmaya ve ürün ve deneyim kurgularına kadar doğru ekiplerle birlikte danışmanlık veriyoruz. Projelerin kağıt üzerinde kalmaması gerektiğine inanıyoruz ve uygulama sırasında ve sonrasında tasarımın geliştirilmesine katkıda bulunmak için destek vermeye devam ediyoruz.

 • Hedef kitle çalışmaları

 • Kullanıcı ve tasarım araştırmaları

 • Müşteri yolculuğu çalışmaları

 • Fikir geliştirme çalışmaları

 • Değer önerisi ve iş planı tasarımı

 • Fizibilite çalışmaları
 • Uygulama danışmanlığı ve desteği

Servis Tasarımı

Organizasyonların sundukları hizmeti müşterinin gözünden görmelerini sağlıyoruz. Mevcut deneyimin iyileştirilmesi veya yeni bir deneyim kurgulanması sırasında müşterinin ihtiyaçları ve iş ihtiyaçlarını beraber gözetiyor, müşterilerin ve servisi veren tüm paydaşların sürece katılımını sağlıyoruz. Verilen hizmetin başından sonuna tüm detaylarının bir bütün olarak görülmesi sayesinde anlamlı ve uygulanabilir deneyimler yaratıyoruz.

 • Kullanıcı ve tasarım araştırmaları
 • Veri analizi ve görselleştirme

 • Müşteri yolculukları ve servis senaryoları

 • Fikir geliştirme çalışmaları

 • Değer önerisi ve iş planı tasarımı
 • Prototipleme ve kullanıcı validasyonları

 • Uygulama danışmanlığı ve desteği

Gelecek Tasarımı

Geleceği görmek diye bir şey yok, ama bu önümüzdeki 5, 10 belki de 30 yıl sonrasını tasarlamamıza engel değil. Geçmişten günümüze trendleri takip ederek, gelecek tasarımı metotlarını uygulayarak ve sektör uzmanlarının yardımıyla içinde bulunduğunuz sektör veya iş alanının ideal geleceğini birlikte tasarlıyoruz. Gelecek tasarımı ile, olası iyi, kötü, hatta katastrofik senaryolara hazır olmanıza ve gelecek ürün, hizmet veya deneyim stratejilerinizi kurgulamaya yardımcı oluyoruz.

 • Sektör geçmişi taramaları

 • Trend takibi ve önceliklendirme

 • Gelecek senaryoları oluşturma

 • Fikir geliştirme çalışmaları

 • Geleceğin ihtiyaç ve fırsatlarının belirlenmesi
 • Storyboard ve tasarım görselleri

 • Strateji ve yol haritası oluşturma

Yaratıcı Düşünme Eğitimleri

Yaratıcı düşünmek sadece tasarımcılara özgü değil. Ekibinize insan odaklı düşünme, tasarım araştırması yapma, problem tanımlama ve fikir oluşturma tekniklerini öğretiyoruz. Organizasyondaki insanların yaratıcı düşünme yetisine sahip olması anlamlı ve değer yaratan deneyim ve ürünler kurgulanabilmesi için şart. Gerek eğitim çalışmalarıyla gerekse birlikte araştırma ve tasarım seanslarıyla problemlerle yaratıcı biçimde başa çıkabilmenize yardımcı oluyoruz.

 • Birlikte tasarım çalışmaları

 • Sunum, seminer ve eğitimler
 • Araştırma ve fikir geliştirme araç kitleri